EFT

Emotionel friheds teknik (EFT) er en måde at arbejde med forløsning af gamle traumer og følelser, som ikke længere tjener en. Ved at tappe på meridianerne og arbejde med accept. I essensen arbejdes der med accept af alle følelser og sig selv.

Når følelser ikke får lov til at fylde, idet de opstår og derved ikke anerkendes og accepteres, kan de stagnere i kroppen og komme til udtryk gennem fysisk og/eller psykisk lidelse. Dette kan både være gamle traumer og nye. Men når man arbejder med at acceptere dem gennem EFT, vil de ikke længere lave ubalancer, men forlade kroppen.

Ingen følelser er forkerte, men gennem vores liv har vi ofte lært at skjule forskellige følelser, fordi de enten ikke har være accepteret i de miljøer vi har været i eller af de personer vi har haft omkring os. Eller fordi vi ikke har lært hvordan vi skal håndtere dem og derfor bruger uhensigtsmæssige strategier til at undertrykke dem.

Men i udgangspunktet er ingen følelser hverken forkerte eller farlige, kun hvis vi har modstand på dem og låser dem fast i vores krop. Så bliver de giftige og kan give os alle mulige fysiske og psykiske problemer.

Det handler derfor om at anerkende og acceptere følelsen som en del af sig selv, og derigennem løsne grebet og blive helet.

Måden man arbejder på, kræver at man enten allerede er aktiveret i selve følelsen, man ønsker at arbejde med, eller fremprovokere den gennem at tale om oplevelser hvor man har haft den særlig meget. Det er ofte grænseoverskridende og angst provokerende at skulle kigge på følelser som man ikke har lært at håndtere, og ikke har accepteret, men gemt væk. Men det er nødvendigt for at omstille kroppen og hjernen.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få hjælp fx gennem behandlinger hos mig, så jeg kan støtte dig kærligt igennem hele processen. Men man kan også godt arbejde med det selv og det kan være praktisk at bruge teknikken, hvis disse følelser opstår på bestemte tidspunkter eller i bestemte situationer fx eksamensangst, social angst og andre angstlidelser.

Hos mig kan du kan både få rene EFT behandlinger eller som en del af holistiske energiterapeutiske behandlinger.

Book din tid her

%d bloggers like this: