Samtaleterapi

I samtalen tager vi udgangspunkt i det du gerne vil arbejde med.

Vi bruger mindfulness øvelser og andre metakognitive metoder til at komme i dybden og få løst op for mentale blokeringer, så du kan arbejde med årsagen og derigennem få lindring.

Første samtale vil bære præg af at jeg spørger ind til de udfordringer du oplever og som har ført til at du har søgt behandling. Jeg vil spørge ind dit liv og dine oplevelser og tanker omkring det og søge at vurdere omfanget og baggrunden for dem.

Efterfølgende samtaler vil tage udgangspunkt i de mål og ønsker du har for behandlingen.

Vi vil sammen arbejde med de tanker og handlemønstre, der skaber lidelse for dig, gennem samtaler og meditative mindfulness øvelser.

Hvis det føles relevant kan samtaleterapien kombineres med andre behandlinger og holdundervisning.

Du kan være træt efter en samtale og det er godt at have ro til at bearbejde det vi arbejder med, der kan også være små hjemmeopgaver, som støtter op om terapien.

Book en samtale her.

Glæder mig til at møde dig

Mie.

%d bloggers like this: